نحوه بدست آوردن سود حاصل از یک حساب

مهم ترین بخش در حسابها ، سود و زیان آن میباشد و نشان دهنده نتیجه معاملات ما از جمله دریافت و پرداخت ، خرید و فروش و ... با اشخاص دیگر میباشد که باید بتوان در هر زمان بصورت سریع و دقیق بتوانیم هر حساب هر فردی که با آن معامله کرده ایم را از نظر سود حاصل از آن بررسی کنیم تا آگاه شویم که این مشتری چه مقدار به ما سود رسانده است.

در این آموزش میخواهیم به عنوان بنکدار / کیفی سود حاصل از حساب مشتری سازنده خود ( کارخانه سپاهان ) را بطور مثال بدست آوریم.

برای این کار باید مسیر زیر را دنبال کنید :

منوی اصلی >>> گزارشات روزانه >>> گزارش حساب >>> حساب ریالی >>> سود حاصل از یک حساب

نحوه بدست آوردن سود حاصل از یک حساب در برنامه حسابداری طلا زمرد :

1) از منوی اصلی بر روی گزارشات روزانه کلیک کرده و از منوی باز شده گزارش حساب را انتخاب کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) سپس در این مرحله حساب ریالی را کلیک کرده و در منوی جدید سود حاصل از یک حساب را انتخاب کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) در صفحه جدید در قسمت کد حساب کلیک کرده تا عناوین کل باز شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) لیست مشتریان مورد نظر خود را انتخاب کرده و کلیک کنید تا باز شود .در این مثال سازندگان و کیفی انتخاب شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)در این مرحله نام مشتری مورد نظر که میخواهید سود حساب آن را بررسی کنید را انتخاب کرده وکلیک کنید تا نام و کد حساب آن به سند اضافه شود . در این مثال کارخانه سپاهان انتخاب شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) در قسمت از تاریخ ، بطور خودکارتاریخ اولین سند زده شده در برنامه قرار میگیرد اینتر ( Enter ) بزنید و عبور کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) در قسمت تا تاریخ ، بطور خودکارتاریخ آخرین سند زده شده در برنامه قرار میگیرد اینتر ( Enter ) بزنید و عبور کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ) سپس بر روی نمایش کلیک کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) مشاهده میکنید که صفحه زیر نمایش داده میشود که در آن :

کادر 1 : درصد و اجرت زمان دریافت هر کالا نمایش داده میشود .

کادر 2 : درصد و اجرت زمان پرداخت هر کالا نمایش داده میشود.

کادر 3 : مجموع درصد و اجرت هر کالا نمایش داده میشود.

کادر 4 : مجموع درصد و اجرت همه کالا نمایش داده میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه :

برای بدست آوردن سود حاصل از یک حساب باید از منوی گزارشات روزانه ، بخش گزارش حساب را انتخاب کرده و سپس در منوی جدید حساب ریالی را کلیک کنید و در مرحله آخر سود حاصل از یک حساب را انتخاب کنید.سپس در صفحه باز شده پس از مشخص کردن حساب بر روی نمایش کلیک کنید .

call