نحوه عدم دسترسی کاربر به حساب های مهم

نحوه عدم دسترسی کاربر به حساب های مهم در برنامه حسابداری طلا زمرد :

شرکت‌ها با توجه به سیاست‌های کاری خود جهت کنترل امور کاربران و امنیت اطلاعات، نیازمند معرفی چندین کاربر برای استفاده از نرم افزار حسابداری هستند. در نرم افزار حسابداری حسابگر با امکان مدیریت دسترسی می‌توانید به تعداد نامحدود کاربر تعریف نمایید و کاربران را به گروه‌های کاری متفاوت اختصاص دهید سپس برای هر گروه دسترسی‌های متفاوت برای استفاده از برنامه تعریف کنید.

میخواهیم دسترسی مسئول حسابداری را در یک حساب مهم مانند صندوق محدود کنیم.

 

مراحل زیر را دنبال کنید:

مدیریت>>> مدیریت کاربران

 

1) ابتدا از منوی اصلی، قسمت مدیریت، مدیریت کاربران را انتخاب کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) فردی که میخواهید دسترسی آن را محدود کنید(در اینجا مسئول حسابداری)، انتخاب کنید و سپس بر روی آیکون مشخص شده در کنار صفحه کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) صفحه باز شده روبروی نوع کاربر وارد settings یا همان چرخ دنده شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) در قسمت کدینگ حساب، کادر اول میتوانید معین یا کل را انتخاب کنید. ما در اینجا معین را انتخاب کردیم.

معین: یک حساب مشخص

کل: همه ی حساب ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) در کادر بعد، عدد 00 را میزنیم تا لیست همه حسابها باز شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) حساب های مهم مثل صندوق، سرمایه، بانکها و... می باشد. ما اینجا صندوق را انتخاب میکنیم و اینتر میزنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) اینتر بزنید و از روی کادر عدم دسترسی عبور کنید. ایکون "+" را انتخاب کرده و اینتر بزنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) در نهایت بر روی فلش سبز رنگ کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) برای ثبت نهایی بر روی فلش سبز رنگ کلیک کرده و پیام نمایش داده شده را تایید کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) مشاهده میکنید که کاربر توانایی دسترسی به صندوق را ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه

برای محدودسازی کاربرد مدنظر به حساب های مهم مانند صندوق، ابتدا باید از منوی اصلی قسمت مدیریت، مدیریت کاربران را انتخاب کرده و با انتخاب فرد مدنظر، در قسمت کدینگ حساب، حسابی که میخواهید دسترسی آن را محدود کنید را انتخاب میکنید و در اخر بر روی فلش سبز رنگ کلیک کنید.

call