نحوه کنترل مانده ی خرید و فروش طلا

نحوه کنترل مانده ی خرید و فروش طلا در حسابداری طلا زمرد:

تمامی حساب‌ها در حسابداری دارای 2 حالت است: 1.ماهیت بدهکار  2.ماهیت بستانکار

هرگاه فاکتوری را «دریافت» بزنید، شخصی که نامش بالای سند درج شده، بستانکار می‌شود و بدهکار کسی است که نامش بالای سند نوشته شده و سند آن  «پرداخت» باشد.

 

به عنوان مثال در این آموزش میخواهیم به بررسی نحوه کنترل مانده ی خرید و فروش طلا بپردازیم.

 

مراحل زیر را دنبال کنید:

گزارش روزانه>>> تراز آزمایشی>>> تراز آزمایشی ریالی

1. ابتدا از نوار بالای صفحه، آیکون گزارش روزانه را انتخاب کرده و بر روی تراز آزمایشی، تراز آزمایشی ریالی کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. در نوار بالای صفحه، آیکون های مشخص شده را تغییر ندهید و با زدن اینتر (Enter) عبور کنید. تاریخ مورد نظر را وارد کنید و اینتر بزنید (Enter) تا لیست تمام حساب ها نمایش داده شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. لیست تمام حساب ها را مشاهده میکنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. در قسمت پایین صفحه، فیلتر لیست را انتخاب کنید و اینتر (Enter) بزنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. کد 16، کد خرید و فروش سکه را وارد کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. در این مرحله لیست تمام خرید و فروش های سکه نمایش داده میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بستانکار به این معناست که حساب بالا افتاده است.

بدهکار به این معناست که باید خرید انجام داده و جایگزین کنید.

 

خلاصه

برای بررسی کنترل مانده خرید و فروش طلا، ابتدا در گزارش روزانه در تراز آزمایشی ریالی با وارد کردن کد 16، تمام خرید و فروش ها نمایش داده میشود.

 

 

 

call